Kontakt

Redakcja:

ul. Szpitalna 1, 42-350 Pustkowie Lgockie
redakcja@demokratyczna.com.pl

Redaktor naczelna:

Katarzyna Kieras
tel. 660 47 63 85
kkieras@demokratyczna.com.pl

Wydawca:

DEMOKRATYCZNA Katarzyna Kieras